ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θεωρία Αυτοκινήτου

Θεωρία Μοτοσυκλέτας

Θεωρία Φορτηγού

book_Auto book_Motorbike book_truck
Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα αυτοκινήτου. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης αυτοκινήτου για την απόκτηση του ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ( κατηγορία Β). Ότι χρειάζεται ο υποψήφιος οδηγός για την εκμάθηση του ΚΟΚ και για την επιτυχία του στις Θεωρητικές Εξετάσεις (Σήματα αυτοκινήτου). Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Περιέχει τη θεωρία της μηχανής και το ερωτηματολόγιο εξέτασης (τεστ μοτοσυκλετας) για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης μηχανής για τις κατηγορίες Αμεγάλο και Αμικρό. Ότι χρειάζεται ο υποψήφιος οδηγός για την επιτυχία του στις Θεωρητικές εξετάσεις μοτοσυκλέτας (σήματα μηχανής). Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα φορτηγού. Περιέχει τη θεωρία του φορτηγού και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης φορτηγού. Διαβάστε τις ερωτήσεις του φορτηγού και περάστε με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση (σήματα φορτηγού) και ενημερωθείτε για τη θεωρία απόκτησης ΠΕΙ εμπορευμάτων.

Θεωρία Λεωφορείου

Θεωρία ΠΕΙ Εμπορευμάτων

Θεωρία ΠΕΙ Επιβατών

book_bus book_peig book_peib
Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα λεωφορείου. Περιέχει τη θεωρία του λεωφορείου και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης λεωφορείου. Διαβάστε τις ερωτήσεις του λεωφορείου και περάστε με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση (σήματα λεωφορείου) και ενημερωθείτε για τη θεωρία απόκτησης ΠΕΙ επιβατών. Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το αρχικό ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Διαβάστε τις ερωτήσεις και περάστε με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση του ΠΕΙ και προετοιμαστείτε για τις πρακτικές εξετάσεις. Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το αρχικό ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Διαβάστε τις ερωτήσεις και περάστε με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση του ΠΕΙ και προετοιμαστείτε για τις πρακτικές εξετάσεις.